KHÓA HỌC

QUẢN TRỊ CẤP CAO

CEO- Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
CPO- Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
CMO- Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
CCO- Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
CFO- Giám đốc tài chính chuyên nghiệp


MARKETING VÀ BÁN HÀNG


Marketing 3.0
Marketing dịch vụ
Kỹ năng Xúc tiến thương mại và khuếch trương thương hiệu
Kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng Quản trị và thu hồi công nợ
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Quản lý cửa hàng bán lẻ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp


QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Quản trị rủi do tín dụng ngân hàng
Kỹ năng xử lý nợ tín dụng
Quản trị khủng hoảng
Kiểm soát nội bộ


QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Quản trị sản xuất
Tiết giảm chi phí trong sản xuất
Quản đốc phân xưởng sản xuất
Khóa học 5S trong doanh nghiệp sản xuất


QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Quản trị sản xuất
Tiết giảm chi phí trong sản xuất
Quản đốc phân xưởng sản xuất
Khóa học 5S trong doanh nghiệp sản xuất


SOFTSKILLS

Kỹ năng Hợp tác làm việc nhóm
Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Kỹ năng Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng Thương lượng, đàm phán
Kỹ năng Hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên hiệu quả
Kỹ năng Huấn luyện, kèm cặp nhân viên


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

Văn hóa Doanh nghiệp
Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung
Quản lý con người
Quản trị cuộc đời
Quản trị rủi ro
Quản trị mâu thuẫn, xung đột
Teambuilding


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhân Lực Việt Á  

Địa chỉ:  R8 Floor 26, A3 Tower, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Mễ Trì, Hà Nội
Điện thoại:  -  Email: Ceo.vietaskill@gmail.com  - Website: www.vietaskill.edu.vn

Thiết kế bởi PA web